Alışveriş Sepetim

KANT'IN KRİTİK FELSEFESİ

Kant'ın Kritik Felsefesi

9786259828015

Gilles Deleuze

Mayıs 2024 - 116 Syf.

Etiket Fiyatı : 180.00 ₺

Stokta

İnsanın zihinsel yetileri nelerdir? Bilmek, hayal etmek ne demektir? Temsil, sentez, analiz, idea, kavram ve görü Kant’ta ne anlama gelir ve nasıl bir ilişki içindedir? Akıl, anlama yetisi ve hayalgücü arasındaki ilişkinin doğası nedir, hangi alanlarda işlevsel ve hangi alanlarda yasa koyucudurlar? Gilles Deleuze, Kant’ın Kritik Felsefesi’nde, felsefe tarihinin en önemli filozoflarından biri, hatta belki de en önemlisi olan Immanuel Kant’ın Saf Aklın Kritiği, Pratik Aklın Kritiği ve Yargı Yetisinin Kritiği adlı üç temel eserinde uyguladığı felsefi yöntemin analizini yapıyor:

 

“Genel olarak Kritik’in temel bir tezinin ilkesini akılda tutmakla yetineceğiz: aklın, doğaları bakımından birbirlerinden farklı ilgileri vardır. Bu ilgiler organik ve hiyerarşik bir sistem oluşturur ki bu da akıl sahibi varlığın erekler sistemidir.” Fakat der Gilles Deleuze, “yasa koyucu bir yeti, diğer yetilerin bütün görevlerini ortadan kaldırmaz. (…) Her bir Kritik’i takiben anlama yetisi, akıl, hayalgücü, bu yetilerden birinin başkanlığında, birbirleriyle farklı şekillerde ilişkilenirler.”