Alışveriş Sepetim

Başvuru Formu

BAŞVURU FORMU

Bu form Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesi uyarınca Punto’ya başvuruda bulunarak bilgi alma hakkınızı kullanımınızda kolaylık sağlamak açısından hazırlanmıştır. Kişisel Verilerinizin işlenme sürecine ve bu formla yapacağınız başvurunuzdan sonraki sürece ilişkin ayrıntılı bilgi için http://www.puntokitap.com web sitesinde yayınlanan “Punto Kitap Hizmetleri Yayın, Dağıtım, Satış Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Kişisel Veri Politikası”nı (“Politika”) inceleyiniz.

1.        Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri

Bu form ile talep edilen bilgiler, kimliğinizin doğru bir şekilde tespiti, talebiniz ile ilgili detaylı araştırma yapılabilmesi ve başvurunuzun sonucunun tarafınıza iletilmesi için gereklidir (“Amaç”) ve bu Amaçla işlenebilir. Bu nedenle lütfen bilgilerinizi doğru ve eksiksiz olarak iletiniz. Talep edilen kişisel verileriniz, Amacı gerçekleştirmek dışında herhangi bir şekilde kullanılmayacaktır.

Ad-Soyad

 

Uyruk

 

TC Kimlik No/ Pasaport No

 

Telefon Numarası

 

E-posta Adresi

 

Adres

 

2.        Başvuru Sahibinin Punto ile İlişkisi

Lütfen Punto ile olan ilişkinizi kısaca belirtiniz.

Örneğin: Çalışan; Müşteri; Müşteri Yetkilisi/Çalışanı; Tedarikçi.

…………...…………………………………………………………………………………………………............

3.        Başvuru Sahibinin Talebi

Lütfen talebinizi detaylı olarak açıklayınız.

…………...…………………………………………………………………………………………………............

…………...…………………………………………………………………………………………………............

…………...…………………………………………………………………………………………………............

…………...…………………………………………………………………………………………………............

…………...…………………………………………………………………………………………………............

…………...…………………………………………………………………………………………………............

…………...…………………………………………………………………………………………………............

…………...…………………………………………………………………………………………………............

…………...…………………………………………………………………………………………………............

4.        Başvuruya Verilecek Yanıtın Bildirilme Yöntemi

Başvurunuza verilecek yanıt, yukarıda belirtilen; e-posta adresinize mail yoluyla, adresinize iadeli taahhütlü posta yoluyla veya noter aracılığıyla gönderilebilir. Bu nedenle lütfen ilettiğiniz bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz.

5.      Ekler

·       Varsa talebinizi destekleyici belgelerin forma eklenmesi gerekmektedir.

·       Bireysel olarak başvurmanız halinde, kimliğinizi tevsik edici belgelerin (nüfus cüzdan, ehliyet, pasaport vb.) bir suretini/fotokopisini formun ekine ekleyiniz.

·       Başvurunun vekil aracılığıyla yapılması durumunda, özel yetkiyi içeren noter onaylı vekaletname suretinin formun ekinde Punto’ya iletilmesi zorunludur.

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Punto’ya yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim.

Başvuru Sahibinin/ Vekilinin

Adı-Soyadı:

Tarih:

İmza: