Alışveriş Sepetim

PARLAK YILDIZLARDIK O ZAMAN

Parlak Yıldızlardık O Zaman

9789750531446

Tülin Ural Bahadır Vural Der.

Temmuz 2021 - 288 Syf.

Etiket Fiyatı : 30.00 ₺

Stokta

“Postmodernizm ru¨zgârının şiddetli esintisinde modernizm zaten sıklıkla

eleştirilmekteyken Meral Özbek’in yazdıklarında yeni olan, modernitenin açtığı

imkânları da gösterebilmesiydi. Böylelikle modernite havada su¨zu¨len, sadece

kavramlarla bezenmiş bir mega kavram olmaktan çıkıp, yeniden yere, bizlerin

du¨nyasına inmiş ve daha da önemlisi, ‘Kimin yaşamı?’ (öyle ise ‘Kimin sosyolojisi?’)

sorusunu bir kez daha ve kuvvetle gu¨ndeme sokmuştu. İngiliz Ku¨ltu¨rel Çalışmalar

geleneğinden beslenen bu bakış ku¨ltu¨ru¨n politik bir mu¨cadele alanı olarak nasıl

okunabileceğini gösteriyordu. (…) Meral Özbek, ku¨ltu¨ru¨n politikayla ilgisini, hem

de diri ve dinamik bir politik kamusal alan olarak nasıl yeniden kurulabileceğini

hatırlatır. ”

Tu¨lin Ural

Tu¨rkiye’de ku¨ltu¨r incelemelerinin gelişmesinde, özellikle popu¨ler ku¨ltu¨ru¨n sosyal

teorinin “muteber” bir konusu haline gelmesinde öncu¨ rol oynayan Meral Özbek’e

armağan olarak hazırlanan bir derleme Parlak Yıldızlardık O Zaman. Sinemadan

edebiyata uzanan yazılar, gu¨ndelik hayatın içindeki sınıf mu¨cadelelerinin,

toplumsal cinsiyet meselelerinin, insan varoluşunun canlı göru¨nu¨mlerini sunuyor.

“Erkeklik Sözleşmesi”ni şarkıcı Bergen’in çilesi u¨zerinden çözu¨mlemek,

sinemadaki öğretmen tiplemelerinin bize anlattığına bakmak, edebiyat ve

sinema yapıtlarında belleğin, duyguların renklerini ayırt etmek, kadınlık

deneyimlerinin ve imgelerinin seyrini izlemek… geniş ve açık bir okuma ufku

sunuyor. Nilgu¨n Abisel, Umut Tu¨may Arslan, Narin Bağdatlı, Hu¨lya Bulut, Aylin

Sayın Gönenç, Sibel Kır, Eser Köker, Feryal Saygılıgil, Seval Şahin, Bahadır Vural,

Egemen Yılgu¨r ve Levent Yılmazok’un katkılarıyla.