Alışveriş Sepetim

MATEMATİKSEL İKTİSADIN TEMEL YÖNTEMLERİ 4. BASIMDAN ÇEVİRİ

Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri 4. Basımdan Çeviri

9789750407307

Alpha C. Chiang Kevin Wainwright

Ağustos 2016 - 714 Syf.

Etiket Fiyatı : 275.00 ₺

Stokta

Bu kitap günümüz iktisat yazınının hakkınca anlaşılması için kaçınılmaz hale gelen temel matematiksel yöntemleri, iktisat öğrenimi gören öğrenciler tarafından kapsamlı olarak öğrenilmesi için yazıldı..

Ne yazık ki, çok kimse için matematik öğrenme acı ilaç alma gibidir - mutlaka gerekli ama son derece tat­sız bir iş. "Matematik korkusu" olarak da adlandırılan böylesi bir tutumun kökeni -inanı­yoruz ki- büyük ölçüde matematiğin öğrencilere sunulmasında sıklıkla izlenen o uğursuz tavırda yatmaktadır. Kısa ve öz olmanın zarafet olduğu inancıyla, açıklamalar çoğu zaman açıklık sağlamayacak ölçüde kısa tutulmakta ve bu da öğrencilerin kafasını karıştırarak hak etmedikleri bir entelektüel yetersizlik duygusuna yol açmaktadır. Aşırı formal bir sunuş tarzı, sezgisel açıklamalar ve "geçerliliği" konusunda örneklerle desteklenmediğinde mo­tivasyonu ortadan kaldırabilir. İşlenen konularda dengesiz bir ilerleme, belli bazı matema­tiksel konuların gerçekte olduklarından daha zor görünmelerine yol açabilir. Son olarak, alıştırma problemlerinin münhasıran karmaşık ve zor tutulması, arzu edildiği gibi düşün­meyi teşvik etmek yerine öğrencinin kendine güvenini yerle bir edebilir.

 Kitabın yazarları kitapla ilgili yazdıkları önsözde yukarıda sıralanan olguları dikkate alarak kitabın yazı sürecini şöyle özetlemişler: “Bütün bunları dikkate alarak, korku yaratan özellikleri en aza indirmek için çok ciddi bir gayret sarf ettik. Üstü kapalı açıklamalar yerine, olabildiğince sabırlı açıklamalar verdik. Üs­lubu bilerek resmiyetten uzak ve "okuyucu dostu" olarak seçtik. Rutin olarak, kitabı okurken öğrencilerin kafasında oluşabileceğini düşündüğümüz soruları öngörmeye ve cevaplamaya çalıştık. Matematiğin iktisat için geçerliliğini vurgulamak için öncelikle iktisatçının analitik gereksinimlerinin ilgili matematiksel tekniklerin incelenmesini gerektirdiğini gördükten he­men sonra, bu teknikleri uygun iktisadi modeller ile örneklendirerek sunduk. Yine, matema­tiksel aletler çantasını, temel nitelikteki aletler daha sonra ele alınacak daha ileri aletler için bir atlama taşı hizmetini görecek şekilde çok dikkatlice geliştirilmiş bir program üzerine in­şa ettik. Uygun olan her yerde, grafiksel gösterimlerle cebirsel sonuçlar görsel olarak destek­lendi. Ve alıştırma problemlerini, yeni başlayanları farkında olmaksızın hayal kırıklığına uğ­ratacak ve gözünü korkutacak keskin meydan okumalar olarak değil de kavramalarını kolaylaştıracak ve kendine güvenlerini pekiştirecek alıştırmalar olarak tasarladık.”

İçindekiler:

 • Matematiksel İktisadın Doğası
 • İktisadi Modeller
 • İktisatta Denge Çözümlemesi
 • Doğrusal Modeller ve Matris Cebri
 • Doğrusal Modeller ve Matris Cebiri (Devamı)
 • Karşılaştırmalı Durağanlıklar ve Türev Kavramı
 • Türev Alma Kuralları ve Karşılaştırmalı Durağanlıklarda Kullanışları
 • Genel Fonksiyon Modellerinde Karşılaştırmalı Durağanlık Çözümlemesi
 • Optimizasyon: Denge Çözümlemesinin Özel Bir Çeşidi
 • Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları
 • Birden Çok Seçim Değişkeni Durumu
 • Eşitlik Kısıtlamaları Altında Optimizasyon
 • İleri Optimizasyon Konuları
 • İktisadi Dinamiklik ve İntegral Kalkülüsü
 • Sürekli Zaman: Birinci-Mertebe Türevsel Denklemler
 • Yüksek Mertebe Türevsel Denklemler
 • Kesikli Zaman: Birinci-Mertebe Fark Denklemleri
 • Yüksek Mertebeden Fark Denklemleri
 • Eşanlı Türevsel Denklemler ve Fark Denklemleri
 • Optimal Kontrol Teorisi