Alışveriş Sepetim

KOMÜNİZM GÖZÜNDEN KEMALİZM TÜRKİYE'NİN DÖNÜŞÜMÜNE SOVYET YAKLAŞIMLARI

Komünizm Gözünden Kemalizm Türkiye'nin Dönüşümüne Sovyet Yaklaşımları

9789750534492

Vahram Ter Matevosyan

Nisan 2023 - 231 Syf.

Etiket Fiyatı : 181.00 ₺

Stokta

Kemalizm ve Kemalizmin ideolojik temelleri, yaygın olarak Batı

merkezli yorumların çizdikleri kısıtlı çerçeveler eşliğinde ele alındı.

Komünizm Gözünden Kemalizm - Türkiye’nin Dönüşümüne Sovyet

Yaklaşımları, aksi bir yönde ilerleyerek Kemalizmin biçimlenişi ve

dönüşümünü, yaygınlaşması ve egemen hale gelişini, Sovyetler

Birliği’ndeki tartışmaları odağına alarak inceliyor.

Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında müttefiklik ve düşmanlık gibi

karşıt politik tutumları barındıran 1920-1970 arası döneme odaklanan

Vahram Ter-Matevosyan, genellikle modernleşme teorilerinin

ve jeopolitiğin konusu olan iki ülkenin birbirini nasıl algıladığı sorusunu,

Türkiye Cumhuriyeti’nin ideolojik inşası ve evrimini dikkatle

takip eden Sovyet araştırmacılarının çalışmalarından yola çıkarak

cevaplandırmaya çalışıyor.

Kemalizm hakkındaki tarihyazımını şekillendiren egemen bakışa

bir alternatif sunmayı amaçlayan yazar, tarihyazımının bugüne dek

dikkate almadığı, Kemalizm üzerine Sovyet düşünce dünyasının

zenginliğini günümüze uzanan bir perspektifle sunmakla beraber,

Sovyet devlet çıkarlarının enternasyonal sosyalist siyasete nasıl şekil

verdiğini de görmemize olanak tanıyor.

“Bu kitap, Türkiye’nin Batılılaşma modelinin Kemalizmin tarihyazımını

güçlü bir şekilde şekillendirdiğini savunmanın yanı sıra, Kemalizme

dair ‘Batılı olmayan’, konumuz bağla- mında Sovyet pespektiflerinden

yararlanarak, Cumhuriyet Türkiyesi ve onun tarihine dair anlayışımızı

tartışmaya açıyor ve ona katkıda bulunuyor.”