Alışveriş Sepetim

KOMÜNİSTİN EŞKALİ TÜRKİYE'DE ANTİKOMÜNİZM 1945 1971

Komünistin Eşkali Türkiye'de Antikomünizm 1945 1971

9789750531514

Abdulazim Şimşek

Ağustos 2021 - 416 Syf.

Etiket Fiyatı : 40.00 ₺

Tükendi

“Toplumun kılcal damarlarına viru¨s gibi işleyen ve zaman-mekân

tanımadan ‘Her an her yerde dibinizde bitebilir’ hissiyatıyla tasvir

edilen komu¨nist için, ‘Okulda, işçi birliğinde, camide ve kulu¨p vb.

her yerde bulunur’ denilmişti. (…) âdeta insandan bir hayalet

yaratılarak komu¨nist heyulası icra edilmişti.” “Komu¨nistin Eşkâli” esas

olarak antikomu¨nizmin eşkâlini çizen bir çalışma. İslâmcı, milliyetçi

ve başka sağ çevrelerin antikomu¨nizm tarifleri ve antikomu¨nist

ideolojik seferberlik içinde kurdukları dil, aynı zamanda onların

kendi du¨nya göru¨şleri hakkında bir şeyler söylu¨yor. Onların

korkularına, tehdit algılarına, toplum göru¨şlerine, ahlâk anlayışlarına

ışık tutuyor.

Abdulazim Şimşek, 1945’ten 1971’e uzanan dönemde, yani Soğuk

Savaş’ın en hararetli mevsiminde, Tu¨rkiye’de antikomu¨nizmin

nasıl anlaşıldığını ve nasıl bir işlev gördu¨ğu¨nu¨ etraflı bir biçimde

irdeliyor. Nâzım Hikmet’e yaşatılanlardan Tan gazetesi baskınına,

Kanlı Pazar’a ve birçok olaya; Tu¨rkçu¨, milliyetçi, İslâmcı yayın ve

derneklere; Nihal Atsız, Aclan Sayılgan, Necip Fazıl, Fethi Tevetoğlu,

İlhan Darendelioğlu gibi antikomu¨nizme “adanmış ruhlara”

bakarak…

Kitabın resmettiği siyasi-ideolojik kutuplaşma tecru¨besinin,

komu¨nizm meselesinden bağımsız olarak da, kalıcı bir yan taşıdığını

görebiliyoruz.