Alışveriş Sepetim

İSLAM TOPLUMLARI TARİHİ CİLT 1 HAZRETİ MUHAMMED'DEN 19. YÜZYILA

İslam Toplumları Tarihi Cilt 1 Hazreti Muhammed'den 19. Yüzyıla

9789754709575

Ira M. Lapidus

Kasım 2020 - 783 Syf.

Etiket Fiyatı : 495.00 ₺

Stokta

Lapidus’un İslâm Toplumları Tarihi, İslâm’ın ortaya çıkışından 1990’lara kadarki dönemi, İslâm’ın yayıldığı bütün toplumlar üzerinde ve bu toplumların yaşadıkları tarihsel, toplumsal, siyasî ve ekonomik dönüşümlerle ele alan hacimli bir eserdir. Cambridge.

Lapidus’un İslâm Toplumları Tarihi, İslâm’ın ortaya çıkışından 1990’lara kadarki dönemi, İslâm’ın yayıldığı bütün toplumlar üzerinde ve bu toplumların yaşadıkları tarihsel, toplumsal, siyasî ve ekonomik dönüşümlerle ele alan hacimli bir eserdir. Cambridge University Press tarafından iki cilt halinde hazırlanmış daha kapsamlı bir araştırmanın Ira M. Lapidus tarafından özenle elden geçirilmesi sonucu yine aynı yayınevi tarafından tek cilt olarak yayımlanmıştır. Kitaba asıl değerini veren nokta, sadece siyasî ya da ekonomik tarihi ele almaması, İslâm toplumlarının toplumsal, kültürel, felsefî üretimlerine ve tartışmalarına siyaset ya da ekonomi kadar yer vermesidir. İslâm Toplumları Tarihi kitabın hacmi nedeniyle Türkçe’ye iki cilt olarak çevrilmiştir. Birinci cilt, İslâm’ın ortaya çıkışından 19. yüzyıla kadarki dönemi ele alır. İslâm’ın vâzettikleri, fıkhî ve kitabî tartışmalar ve bu tartışmalar arasında ortaya çıkan ayrımlar ve bu ayrımlarla birlikte hayat bulan toplumsal, kültürel canlılık, Abbasî hanedanından Osmanlı İmparatorluğu’na, Maveraünnehir’den Magrib’e ve Maşrık’a kadar uzanır. İslâm Toplumları Tarihi yalnızca akademisyenler, araştırmacılar için değil; aynı zamanda meraklı “okurlar” için de müracaat edilecek önemli bir kaynaktır.