Alışveriş Sepetim

GÜNEBAKAN DÜŞLERİMİZ KAMUSALLIK GÜNDELİK HAYAT VE TECRÜBE ÜZERİNE YAZILAR

Günebakan Düşlerimiz Kamusallık Gündelik Hayat ve Tecrübe Üzerine Yazılar

9789750531682

Tülin Ural Bahadır Vural Der.

Eylül 2021 - 312 Syf.

Etiket Fiyatı : 35.00 ₺

Tükendi

“Kamusal alan... siyasal mu¨cadelelerin kavga ugˆragˆının berisinde, olus¸,

eylem ve etkiles¸im halinde bulunacak eyleyicilerin ortakduyularının,

algı kategorilerinin ve yatkınlıklarının tu¨redigˆi; degˆerlerin sahiciligˆinin,

ortaklıgˆının, farklılıklarının ve kars¸ıtlıklarının sınandıgˆı hem gerc¸ek hem

simgesel bir uzamdır. Bu anlamda kamusal alan, Meral O¨zbek’in ‘hem

toplumsal yas¸amın u¨retim kos¸ullarından kaynaklanan toplumsal ilis¸kilerin

yapılanma bic¸imi hem de bu kos¸ul ve ilis¸kileri tecru¨be etme, anlamlandırma

ve onlarla bas¸ etme tarzı’ olarak tanımladıgˆı ku¨ltu¨ru¨n fiili^ varlık ve etki

alanıdır. ”

Bahadır Vural

Günebakan Du¨s¸lerimiz, ku¨ltu¨r, kamusallık ve tecru¨be u¨zerine keskin go¨zlem

ve analizlerden olus¸an zengin bir sec¸ki niteligˆinde: “Mu¨s¸terekler” hareketi,

feminizm, okul kars¸ıtı ku¨ltu¨r gibi muhalif siyasi tecru¨beler... Farklı kentsel

meka^n deneyimleri... Erkeklik krizinin go¨ru¨nu¨mleri... Sosyal medyada

linc¸ten “kebaba,” popu¨ler ku¨ltu¨r mu¨cadeleleri... Ahmed Midhat Efendi’den

bagˆıs¸lama, dostluk ve as¸k bagˆlamında Arendt-Heidegger ilis¸kisine,

Benjamin’in “deneyim yoksullugˆu” mefhumuna, kamusal ve siyasalla ilgili

du¨s¸u¨ncenin refleksiyonları... Bu entelektu¨el ilginin gelis¸mesine kurucu

katkılarda bulunan Meral O¨zbek’e bir armagˆan.

Tu¨lin Ural ve Bahadır Vural’ın hazırladıgˆı derlemede Leyla Bektas¸ Ata, Ebru

Aykut, Nacide Berber, Fatmagu¨l Berktay, Diler Bulut, Aykut C¸elebi, Begu¨m

O¨zden Fırat, Ceren Lordogˆlu, Ebru Mocos¸, Burak Onaran ve Alev O¨zkazanc¸’ın

katkıları yer alıyor.