Alışveriş Sepetim

Bir Hayat Üç Dönem

9789750531460

Gençay Gürsoy

Temmuz 2021 - 526 Syf.

Etiket Fiyatı : 45.00 ₺

Stokta

2000’lerde İstanbul Tabip Odası ve Tu¨rk Tabipleri Birliği başkanlığını yapan

Gençay Gu¨rsoy, Bir Hayat Üç Dönem’de sadece bir nöroloji profesöru¨nu¨n

anılarını değil, sosyalist siyaset içinde u¨niversite yıllarından beri yer almış

bir mu¨cadele insanının Oltu’da başlayıp, Kars’da, İstanbul’da ve bir dönem

Avrupa’da devam eden yaşamından gözlemlerini canlı bir dille aktarıyor.

Toplumsal gelişmelerin darbelerle kesintiye uğrayan dönemlerini ele alıyor.

Yakından tanıma fırsatını bulduğu bazı şahsiyetlerle ilgili tanıklıklarını

sunuyor.

Sağlık politikalarında kamu yararını su¨rekli önde tutan duruşu ve

tercihlerinin yanında eşitlik, özgu¨rlu¨k ve barış hedefiyle katıldığı toplumsal

mu¨cadelelerin inişli çıkışlı, çoğu zaman ağır bir şiddetle bastırılan seru¨venini

izliyoruz. Siyasal mu¨cadeleyle bilimsel faaliyetleri birlikte götu¨rmeyi

başarmış, sosyalizm idealini hiç kaybetmemiş Gençay Gu¨rsoy, Tu¨rkiye’nin

son altmış yılından önemli kesitler sunan anılarını bitirirken, “her şeye

rağmen hayata teşekku¨r” etmekten geri kalmıyor.

“Çıplak bir gerçek var karşımızda, gezegenimizde yaşamın su¨rdu¨ru¨lebilmesi

ve insan sağlığının barbar piyasa ahlâkına teslim edilmemesi için, eşitlikçi,

katılımcı, çevreci, dayanışmacı, barışçı bir iradi mu¨dahale kaçınılmazdır.

Bu, artık sosyalistlerin siyasi mu¨cadele perspektifi olmasının çok ötesinde,

insanlık için bir varoluş sorunu haline gelmiştir.”