Alışveriş Sepetim

ATLETİK POLİTİKA SPOR VE İDEOLOJİ

Atletik Politika Spor ve İdeoloji

9789750530104

Selim Rumi Civralı

Aralık 2020 - 216 Syf.

Etiket Fiyatı : 30.00 ₺

Stokta

“Bugün, iki onbaşı ve 23 er esir aldık. Mahkûmlardan birine sordum:

‘Neden Avustralya’dan buraya geldin?’ Cevap verdi: Spor!”

Osmanlı subayı Cemil Conk’un hatıratından alınan bu cümleler,

Avustralya’nın ulusal kimliği nin inşasında spor ve savaşın nasıl

iç içe geçtiği ni ortaya koyan bir diyalog. Selim Rumi Civralı,

kitabında genel olarak sporla savaşın nasıl iç içe geçtiğini inceliyor.

Asıl önemlisi, ulusal kimlik inşalarında, tarihîden gündeliğe millî

efsanelerde, sporun ne kadar canlı, güçlü bir sembolizm kaynağı

olduğunu gösteriyor. Ve bunu bir olimpiyat açılışı kadar rengârenk

bir tablo çizerek yapıyor.

Eski Türk topluluklarında şamanların “oyun kurucu” rollerinden,

din ve spor cezbesini birleştiren dans ritüellerine, pehlivan

tekkelerine… Birinci Dünya Savaşı’na eşlik eden sporcu

seferberliğine… Erken Cumhuriyet’te kadınların yeni bir iffet

anlayışıyla spora katılmalarına… Türkiye’de sporun seyrinde

Balkaniad (Balkan oyunları) tasarısından Naim Süleymanoğlu’nun

ilticasına, Balkan tecrübesi…

Spor merceğinden bir uygarlık tarihi dökümü yaparcasına ve bir

spor müsabakası anlatmanın heyecanıyla yazılmış bir kitap.