Alışveriş Sepetim

ASKERİ HARCAMALAR VE EKONOMİ

Askeri Harcamalar ve Ekonomi

9789750530579

Adem Yavuz Elveren

Mart 2021 - 277 Syf.

Etiket Fiyatı : 30.00 ₺

Baskisi Yok

“Kapitalizmin ve emperyalizmin tu¨m yaratıcı, yenileştirici gu¨cu¨nu¨n;

‘yıkarken, inşa da edebilen’ dinamizminin tu¨kendiği bir dönemde

yaşıyoruz. Bu ikili, son kırk yıl boyunca, du¨nya halklarını piyasa

vahşetine ve yıkıma mahkûm etti. Batı toplumları, refah devletinin

birikimlerini adım adım yitirdi. Devletin geleneksel işlevlerinin

aşınmayan ana öğesi ‘savunma’ adı altındaki askerî harcamalar oldu.

Adem Yavuz Elveren’in kitabı kapitalizmin askerî harcamalar olgusu

içinde somutlaşan çelişkilerine ışık tutuyor.”

Korkut Boratav

“Du¨nyada şiddetin dolaştığı bir dönemde Askerî Harcamalar ve

Ekonomi bize sermaye için şiddet birikiminin iktisadi nedenlerini

açıklıyor. Sermaye ilk ve asli olarak kendi varlık nedeni olan kârı

u¨retir ve onu örgu¨tler. Sermayenin doğası vahşettir. Adem Elveren

sermayenin su¨rekli birikim (bu¨yu¨me) arzusuyla, bu yönelimin farklı

u¨lkelerde ortaya çıkardığı sonuçları yetkince tartışıyor ve örnekliyor.”

Ahmet Haşim Köse

“Askerî Harcamalar ve Ekonomi, kapitalist devletin şiddet

aygıtlarının başında gelen ordunun kapitalizmin hayatiyeti

ile ilişkisine yoğunlaşıyor. Elveren’in kitabı, askerî harcamaları

kapitalizmin su¨rdu¨ru¨lebilirliği ile ilişkisi bakımından sorguladığı için

özgu¨n. Araştırması, bu harcamaların kapitalizmin hayatiyet ölçu¨tu¨

olan kâr oranı u¨zerindeki etkisini ele aldığı için nicel Marksist iktisat

alanına da önemli bir katkı.”

E. Ahmet Tonak