Alışveriş Sepetim

ERMENİLERİN TARİHİ BAŞLANGICINDAN 1071'E

Ermenilerin Tarihi Başlangıcından 1071'e

9786052100561

Aras Yayınları

Rene Grousset

Kasım 2019 - 752 Syf.

Etiket Fiyatı : 80.00 ₺

Stokta

Ermeni halkının Anadolu, Ortadoğu, Kafkasya coğrafyasındaki varlığının kökeni ve bu bölgedeki yaşayışı önemli bir tarihsel araştırma konusu olmuştur. Bu kadim topluluk, yerleşmiş olduğu topraklarda tarih boyunca yaşanan çeşitli mücadelelere, istilalara, felaketlere, değişimlere karşın, asırlık deneyimlerden süzülen geleneklerini, sözlü ve yazılı edebiyatını, kültürünü sonraki nesillere aktarmayı bilmiş, var olmayı sürdürmüştür. Haçlıların, Orta Asya'nın, Yunanlıların ve Türklerin tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan ünlü Fransız şarkiyatçı René Grousset'nin ilk kez 1949 yılında Paris'te yayımlanan eseri Ermenilerin Tarihi, alanının en önemli çalışmalarından biridir. Grousset, özellikle ilk ve ortaçağ Ermeni, Yunan, Süryani ve Arap tarihçilerin eserlerinden yararlanarak, Ermenilerin yaşadığı coğrafyanın tarihini, orada yaşayan diğer halkların tarihleriyle kurduğu paralellikler eşliğinde aktarıyor. Grousset, Ermenilerin Milattan Önce ikinci ve üçüncü binyıllara, Hurrilere, Urartulara, Friglere uzanan tarihini çeşitli bilimsel varsayımların ışığında incelerken, bu halkın “Nasıl kök saldığı ve bu derece geliştiği?” sorusuna cevap arıyor. Yazar kitapta, Ermeni halkının günlük yaşayışı, kültürü, Ermenicenin kökeni, Ermenilerin kurduğu krallıkların, prensliklerin, beyliklerin, Ermenilerin Hıristiyanlığı kabulünün ve Ermeni Kilisesi’nin tarihi gibi konuları incelerken tüm Anadolu’nun tarihine de ışık tutuyor.