KART İPTAL KULLANMA - Türklerin Öteki Tarihi

Ayşe Hür
Kasım 2016
252 syf
9789750407499
Kullanılmayan Kartlar
23,00TL/Ad KDV Dahil
21,30TL+ %8KDV
Sipariş için giriş yapınız
Ayşe Hür, Türklerin Öteki Tarihi’nde Yenisey Yazıtları’ndan başlayıp yakın geçmişe uzanan bir süreçte “Türk” kavramının ortaya çıkışını, gelişimini, Türk kimliğine karşılık gayri-Türk kimliğinin oluşumunu ve bu süreçteki etkileşimleri irdeliyor.

“Türk” kavramını “boy, kavim” anlamında ilk kullananlar  Çinliler, İranlılar ve Bizanslılar; “etnik kategori” olarak ilk kullananlar da Avrupalılar. Aradan geçen bunca yıl sonunda “Türk” denilince ne anlaşılması gerektiği, “Türkler ” bir etnik grup mu, bir halk mı, bir millet/ulus mu tartışmaları hâlâ sürüyor.


 Ayşe Hür, Türklerin Öteki Tarihi’nde Yenisey Yazıtları’ndan başlayıp yakın geçmişe uzanan bir süreçte “Türk” kavramının ortaya çıkışını, gelişimini, Türk kimliğine karşılık gayri-Türk kimliğinin oluşumunu ve bu süreçteki etkileşimleri irdeliyor. Yazar, bir yandan tarih boyunca kendilerine Türk demiş, ya da başkaları (öteki) tarafından “Türk” diye adlandırılmış toplulukları ele alırken bir yandan da “Türk”, “Türkler”, “Türklük” gibi kavramların tarih içinde izini sürecek ipuçları veriyor.


İçindekiler


Giriş                                                                                       


Tarihi Aydınlatan “Bengitaş”lar                                              


Göktürklerde Şehircilik: “Temur Kazuğa Kurulan Balıklar”   


Türkler Kaç Devlet Kurmuştur?                                            


Türkler Nasıl Müslüman Oldu?                                             


Moğollar, Cengiz Han ve Ardılları                                          


Kubilay’ın Elçisi Rabban Şauma’nın Avrupa Seferi              


1071 Malazgirt Savaşı                                                           


Göktürkçe, Lisan-ı Türkî, Lisân-ı Osmânî ve Türkçe            


Bir Macar İcadı: Turancılık                                                    


Türk Milliyetçiliğinin Amiral Gemisi: İttihat ve Terakki Cemiyeti     


“Barbar” Türk’ten “Müslüman” Türk’e Yolculuk


Güneş Dil Teorisi                                                                   


Türkiye Yerine “Anadolu Cumhuriyeti” Olsaydı?                  


Doğu Türkistan Ne Yana Düşer?                                          


Hem Yakın, Hem Uzak: Bulgaristan Türkleri                        


Stalin, Naziler ve Kırım Tatarları                                            


Ya Taksim Ya Ölüm Davası: Kıbrıs                                      


Dağlık Karabağ Sorunu ve Hocalı Katliamı                           


Suriye ve Irak Türkmenleri