Praksis Sayı 43: Tarım Sorunu

Temmuz 2017
208 syf
9771302861843
Stokta
15,00TL/Ad KDV Dahil
14,85TL+ %1KDV
Sipariş için giriş yapınız
Tarım Sorunu
Kapitalist gelişmenin tarım kesiminde ne gibi sonuçlar doğuracağını, kırsal alandaki yapının ve köylülüğün nasıl bir dönüşüm içerisine gireceği yönünde tartışmaları kapsayan, “tarım ve köylülük sorunu” analizleri Türkiye’de 1960’lı 1970’li yıllarda yoğunlaşmış ancak 1980’lerden sonra kır çalışmaları giderek azalmaya başlamıştır. Oysa Türkiye’de tarımda yeniden yapılanma süreci ve yeni tarımsal politikalar bu alanda önemli değişimlere/dönüşümlere yol açmıştır.

Praksis’in elinizdeki 43. sayısı bu noktadan hareketle “tarım sorunu” tartışmalarını, tarımsal dönüşüm süreçlerinin kır-kent ilişkileri üzerindeki etkilerini, mülkiyet/üretim ilişkilerinde yaşanan dönüşüm dinamiklerini ve bu süreçlerdeki sınıfsal dinamikleri tarihsel materyalist bir çerçevede yeniden tartışmaya açıyor. Sayımızda yer alan kuramsal makalelerin yanı sıra saha araştırmalarını içeren çalışmalarla Türkiye’de yeniden canlanmaya başlayan tarım/kır tartışmalarına katkıda bulunmayı umuyoruz.


.Bu Sayıda  • Tarım ve Köyllk “Sorun”larına Dair Bir Tartışma Çerçevesi/ Nevzat Evrim Önal

  • Doğadan Tüketiciye Tarımda Kapitalist Tahakku¨mn Kimi Görnmleri, Yabancılaşma ve Alternatifler Üzerine/ Fatih Özden

  • Tu¨rkiye Tarımında Neoliberal Dönşm ve Metalaşma/ Ekin Değirmenci

  • Kırsal Dönşm ve Metalaşan Yaşamlar: Soma Havzası’nda İşçileşme Sreçleri ve Sınıf İlişkileri/ Coşku Çelik

  • Köylu¨lğn İtibar Kaybı: Bakırçay Havzası Dağ Köylerinden Kadınların Anlatıları ve Kırsal Dönu¨şm/ Zeynep Ceren Eren

  • Tarımsal İşletmelerin İstihdam Stratejileri: Adapazarı Örneği/ Elif S. Uyar-Mura

  • Orhan Kemal ve Yaşar Kemal Romanlarında Tarımda Dönşm ve Mevsimlik İşçiler/ Uygar Dursun YıldırımBir Bilim Alanı Olarak Psikoloji, Sosyal Yapıyı Anlamanın Neresinde? Davranışı ve Yapı İlişkisi Üzerine Eleştirel Bir Deneme/ Özden Melis Uluğ ve Ahmet Çoymak