Kalkınma İktisadının Penceresinden Türkiye'ye Bakmak

Hasan Cömert, Emre Özçelik, Ebru Voyvoda (Der.)
Kasım 2017
312 syf
9789750522772
Stokta
29,50TL/Ad KDV Dahil
27,31TL+ %8KDV
Sipariş için giriş yapınız
Kapitalizmin 1970’lerden beri süregelen neoliberal dönüşümünün,
iktisat terminolojisi ve söylemi üzerinde de etkileri oldu.
Bunlardan biri, “kalkınmakta olan ülke” kavramının yerini “yükselen piyasa ekonomisi” teriminin almas›, burjuvazi-ücretli emek gibi öznelerin hep beraber “piyasa oyuncuları”na indirgenmesidir. Elinizdeki kitap, kalkınma iktisadının, bu yeni terminolojinin belki üstünü örtülü ama asl›nda ortadan kalkmamış olan temel meselelerini gündeme getirmeye çal›şıyor: Eşitsizlik, yoksulluk,insani gelişme ve bu bağlamda sağlık ve eğitim. Makalelerin büyük bölümü, Türkiye ekonomisinin son dönem gelişmelerini bu eleştirel bakış açısından irdelemeye ayrılmıştır.

Bunun yanı sıra, iktisat biliminin ufkunu ve imkânları gösteren (ve genişleten) zengin bir konu çeşitliliği bulabilirsiniz derlemede: Kâr oranının düşme eğilimi yasasını... yönetişim ideolojisi ve onun “kurumlar”a yüklediği sihirli anlamı... Divitçioğlu’nun Asya tipi üretim tarzı ve Veblen’in “aylak sınıf” kavramının işlevselliğini ele alan, “büyüme” mitosuna karşı “ekonomik küçülme” fikrini tartışmaya açan makaleler.

Hasan Cömert, Emre Özçelik ve Ebru Voyvoda’nın hazırladığı derlemede R. Funda Barbaros, Ayşe Buğra, Nesrin Dağ, Alper Duman, Gül Ertan Özgüzer, Fatime Güneş, Nil Demet Güngör, Murat Koyuncu, Ahmet Öncü, İzzettin Önder, Şemsa Özar, İ. Can Özen, Şevket Pamuk, Meneviş Uzbay Pirili ve E. Ahmet Tonak’ın yazıları yer alıyor.