Alışveriş Sepetim

TÜRKİYE'NİN MİLLİ GÜVENLİK DEVLETİ KÖKENİ GELİŞİMİ DÖNÜŞÜMÜ

Türkiye'nin Milli Güvenlik Devleti Kökeni Gelişimi Dönüşümü

9789750533631

Zeynep Şarlak

Ağustos 2022 - 368 Syf.

Etiket Fiyatı : 99.00 ₺

Stokta

“Bas¸ka gu¨venlik devleti o¨rneklerinde oldugˆu gibi Tu¨rkiye’de de mes¸ruiyetini du¨s¸manların varlıgˆına, c¸oklugˆuna ve tehdidin yakınlıgˆına dayandıran milli gu¨venlik devleti, farklı muhalefet bic¸imleriyle bagˆdas¸tırdıgˆı ‘du¨s¸man’ so¨ylemini, paranoya du¨zeyine vardırdı. Bu c¸erc¸evede ordunun belirledigˆi hedef ve c¸ıkarlarla o¨rtu¨s¸meyen her tu¨rlu¨ talebin sahipleri kolaylıkla ve rahatlıkla ‘yabancı us¸agˆı’, ‘dıs¸ mihrak’ ya da ‘vatan haini’ gibi etiketlerle yaftalandı.” Ulus-devletlerin kurumsallas¸masıyla beraber “milli gu¨venlik” diye adlandırılan ve hic¸bir zaman yalnızca dıs¸ politikanın konusu olmamıs¸ siyasi ajanda, hem siyaset biliminde hem de uluslararası ilis¸kiler disiplinlerinde en o¨nemli tartıs¸ma bas¸lıklarından birisi olmus¸tur. Tu¨rkiye’nin Milli Gu¨venlik Devleti’nde Zeynep S¸arlak, “milli gu¨venlik devleti” kavramını, bilhassa kars¸ılas¸tırmalı siyaset bilimi perspektifini kullanarak, Tu¨rkiye’de Sogˆuk Savas¸ do¨neminden itibaren tedricen tesis edilmis¸ bir rejimi tanımlamak u¨zere ele alıyor ve Sogˆuk Savas¸ do¨neminden itibaren Tu¨rkiye tarihine bu kavram u¨zerinden bakmayı o¨neriyor. Milli gu¨venlik devletinin o¨zellikle ic¸ siyaseti tasarlayıcı ve du¨zenleyici boyutuyla ilgilenen c¸alıs¸ma, asker-sivil ilis¸kileri, sosyal ve siyasi haklara dair kırmızı c¸izgiler, ic¸ du¨s¸manlar, gu¨venlik aygıtlarının tesisi gibi bas¸lıklar u¨zerinden bugu¨nu¨n siyasi rejimi u¨zerine de yeniden du¨s¸u¨nmeye davet ediyor. Gu¨ndelik hayata da ziyadesiyle sirayet etmis¸ siyasi paranoya ve korkuların temellerini aramaya giris¸iyor.