Alışveriş Sepetim

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI VE FİNANS BOYUTU

Gayrimenkul Değerleme Esasları ve Finans Boyutu

9789750407604

Literatür Yayınları

Ali Hepşen Doç.Dr.

Eylül 2017 - 197 Syf.

Etiket Fiyatı : 40.00 ₺

Stokta

İlgili çalışma, Türkiye’de bu alanda mevcut olan bilgi boşluğunun doldurulmasına katkıda bulunmak için hazırlanmış olup, çalışmanın gayrimenkul ve finans piyasaları açısından önemli bir başvuru kaynağı olması hedeflenmiştir..

Gayrimenkul (taşınmaz mülk), fiziksel bir varlık olan arazi ve bu arazi üzerine inşa edilmiş yapılar olarak tanımlanır. Gayrimenkule ilişkin değer takdir süreci, değerlemede kullanılan yaklaşımlar, finans boyutu, raporlama süreci ve standartlar gayrimenkul piyasasındaki tüm katılımcılar açısından son derece önemlidir.

Bu kapsamda hazırlanan kitabın ilk yarısında gayrimenkul değerlemesine ilişkin temel kavramlar ve yapı bilgisine yer ayrılmış olup, değerleme sürecine ve değerleme yaklaşımlarına ilişkin örnek uygulamalarla birlikte detay paylaşımlarda bulunulmuştur. Takip eden bölümlerde ise gayrimenkul yatırımlarının analizi, gayrimenkul finansmanı kapsamında ipotekli konut kredileri ve menkul kıymetleştirme yapısı ile birlikte gayrimenkul yatırım ortaklıkları, altyapı gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikaları güncel örnekleriyle ayrıntılı olarak aktarılmıştır. Kitabın son bölümünde ise, Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (International Valuation Standards Council, IVSC) tarafından yayımlanan ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği tarafından kamuoyuna kazandırılan 2017 Uluslararası Değerleme Standartları’na (International Valuation Standards, IVS) yer verilmiştir.

İçindekiler

-Gayrimenkul Değerlemesine İlişkin Temel Kavramlar , -Yapı Bilgisi, -Değerleme Süreci, -Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri, -Gayrimenkul Yatırımlarının Analizi, -Gayrimenkul Finansmanı, -Raporlama ve Uluslararası Değerleme Standartları, -Faiz Hesaplamaları ve Paranın Zaman Değeri Kavramı