Alışveriş Sepetim

Kısmet Tabii...

9786054640744

Anna Maria Beylunioğlu Özgür Kaymak

Ocak 2021 - 412 Syf.

Etiket Fiyatı : 80.00 ₺

Stokta

“Kısmet Tabii…”–İstanbul’un Rum, Yahudi ve Ermeni Toplumlarında Karma Evlilikler kitabı Tu¨rkiye akademik literatu¨ru¨nde az değinilen bir konuyu tu¨m veçheleriyle ele alma gayretidir. Anna Maria Beylunioğlu ve Özgu¨r Kaymak’ın “azınlık toplumları” içindeki tecru¨besinin ve kapsamlı araştırmasının eseri olan bu çalışma, bir yandan bu grupların hem kendi içlerindeki hem de çoğunluk toplumla olan politik ve kamusal karşılaşmalarının yarattığı meselelerin izini su¨rmekte, bir yandan da kadınlık deneyimin nasıl ortaklaştığını gözler önu¨ne sermektedir. Karma evlilikler, kamusal mekân/alanda “azınlık toplumları” tarafından stratejik biçimde uygulanan, etno-dinsel kimliklerine dair işaretleri silmenin/u¨zerini örtmenin aile ve evlilik kurumu içerisinde geçersiz kaldığı, yeni mu¨cadele alanlarının ve ortaklıkların inşa edildiği bir özel alan pratiği olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Tamamı farklı yaş grubu, etnisite ve inançtan 57 göru¨şmeciyle yapılan mu¨lakatların detaylı bir okuması olan “Sırtımda bir kambur var”: Karma Evliliklere Bakış, Deneyimler ve Kuşaklararası Dönu¨şu¨m / “Dedi ki ‘ben sana âşık oldum.’ Ve biz bu ilişkiyi gerçekleştirdik”: Tanışma Hikâyeleri ve Karma Evliliklerin Gerçekleşme Biçimi / “‘Mum yakma bayramınız mı geldi’ diyor; bir şekilde bana ayak uydurmayı öğreniyor”: Beraber Yaşama Ku¨ltu¨ru¨ / “Hanımefendi Hıristiyan olmayı kabul edecek mi?”: Bir Evlilik Stratejisi Olarak Din Değiştirme / “Evlilikte gözlerimi kaparım vazifemi yaparım!”: Gayrimu¨slim Ailelerde Toplumsal Cinsiyet Öru¨ntu¨lerine dair Ek Notlar bölu¨mleriyle “Kısmet Tabii...”, “azınlık toplumları”nın dışa açılmaya başladığı 80’lerden itibaren karma evliliklerin birey, cemaat ve gu¨ndelik çatışmaları nasıl şekillendirdiğinin/dönu¨ştu¨rdu¨ğu¨nu¨n canlı bir resmini sunmaktadır.