Alışveriş Sepetim

ARAPDİLLİ DOĞU ORTODOKSLARI

Arapdilli Doğu Ortodoksları

9786054640614

Haris Rigas Der.

Temmuz 2018 - 160 Syf.

Etiket Fiyatı : 55.00 ₺

Stokta

Üç Milliyetçiliğin Gölgesinde Kadim Bir Cemaat.

Antakya’nın Arapdil l i Doğu Ortodokslarına dair kolektif bir yayın, asl ında bir hayl i gecikmiş bir projedir. Bu kadim topluluk, Bizans, Osmanlı, Suriye ve Türkiye kültürlerine yaptığı büyük katkılara karşın uluslararası bil im camiasında gözden kaçan bir konu olarak kalmışt ır. Bu kitap, farklı alanlardan uzmanların bu topluluğun geçmiş ve bugünkü deneyimlerinin farklı boyutlarını aydınlatan çalışmalarını ilk defa bir araya getirmektedir.

Birinci bölümde Haris Rigas, Arapdi l l i Doğu Ortodokslarını bir diyaspora olarak inceleyip, kimliklerinin tarihsel oluşumunu Kemalizm ve Baasçılık gibi iki modern siyasal hareketin açığa çıkardığı imkân ve tehditlerle karşılıklılık içerisinde ele alırken, ikinci bölümde Şule Can ve Zerrin Arslan, topluluk mensuplarıyla yapılan derinlemesine mülakatlar aracılığıyla topluluğun tarihsel vatanı Antakya’da karşı karşıya olduğu güncel gerçekl iği irdeliyor. Üçüncü bölümde Özgür Kaymak ve Anna Maria Beylunioğlu, topluluğun İstanbul’da yaşayan mensuplarının aidiyet biçimleri ve İstanbul Rum toplumuna meşakkatl i entegrasyon sürecine odaklanırken, Pol ina Gioltzoglou Tokaçlı köyünde gerçekleştirdiği ve maddi kültür, mutfak pratikleri ve aidiyet arasındaki etki leşimi incelediği katılımcı gözlem çalışmasını okuyucuya sunuyor.