Alışveriş Sepetim

YORUM YORAR

Yorum Yorar

9786058029507

İnka Kitap

Dücane Cündioğlu Edgar Allan Poe Virginia Woolf

Ekim 2019 - 104 Syf.

Etiket Fiyatı : 15.00 ₺

Stokta

Yorulmaktan ve yormaktan çekinmeyenlere....

Her okur, okuduğu yapıtı ilkin dış hatlarıyla, yani işlediği malzemeyle betimleyebilmek, ikinci olarak yapısı ve mekanizmasıyla açıklayabilmek ve son olarak da başka yapıtlarla ilişkileri içinde bir “bütün” olarak anlamlandırabilmek ister. Bu koşullar altında “okuma” tamamlanabilir ancak. Ama bu “bütün”, ne yazardan, ne yapıttan, ne de toplumdan hareketle kurulabilir eksiksiz olarak;  ki yapıtın “hakikat içeriği” denen şey tam olarak budur. Ve böylesi bir “bütün” ancak yorum aracılığıyla inşa edilebilir. Bu nedenledir ki yorum, yapıt karşısında pasif değil, aktif bir bilincin eylemidir ve yaratıcı bir eylemdir.

 

Yorum Yorar, hangi türden olursa olsun, bir sanat yapıtının nasıl açıklanması, anlamlandırılması ve yorumlanması gerektiğine dair benzersiz bilgiler ve içgörüler sunuyor...

NOT: Yorum Yorar’da yayınlanan makalelerden Edgar Allan Poe’ya ait olan “Yazmanın Felsefesi”ni Niran Elçi, Virginia Woolf’a ait olan “Kitap Nasıl Okunmalı?”yı ise Ahmet Birsen çevirmiştir.