Alışveriş Sepetim

KÜRTLER ASLINDA ÜÇ SAĞIN KÜRTLERE BAKIŞI

Kürtler Aslında Üç Sağın Kürtlere Bakışı

9789750530562

İletişim Yayınları

Bayram Koca

Mart 2021 - 310 Syf.

Etiket Fiyatı : 43.50 ₺

Stokta

“Uç sağ Ku¨rt meselesini mu¨stakil bir şekilde ele almak yerine

komu¨nizmle ilişkili, ‘komu¨nist Ku¨rtçu¨lu¨k’ olarak değerlendirmiş

ve komu¨nistlerin Tu¨rkiye’deki emellerine ulaşmak için Ku¨rt

meselesini ‘araç’ olarak kullandığını iddia etmiştir. ‘Komu¨nist

Ku¨rtçu¨lu¨k’te vurgu daha çok ‘komu¨nistlik’te olmuş, böylece Ku¨rt

meselesi ‘antikomu¨nizm politikaları’ çerçevesinde çözu¨lmeye

çalışılmış ve bunda da devletle işbirliği içerisinde olunmuştur.”

Tu¨rkiye’nin en temel demokrasi gu¨ndemlerinden biri olan Ku¨rt

meselesi belki de her toplumsal mesele gibi birtakım evrelerden

geçmiştir ve yalnızca şimdide nasıl göru¨ldu¨ğu¨ne bakılarak

anlaşılamaz.

“Ku¨rtler Aslında...” Uç Sağın Ku¨rtlere Bakışı’nda Bayram Koca, seku¨ler

Tu¨rkçu¨-Turancılar, ana akım milliyetçiler, ana akım İslâmcılar, radikal

İslâmcılar olarak tanımladığı uç sağ bileşenlerinin 1945-1980 yılları

arasında Ku¨rtlere bakışını, birincil kaynakları inceleyerek ve o

dönemin aktörleriyle göru¨şmeler yaparak inceliyor. Ayrıca milliyetçi

ve siyasal İslâmcı akımların Ku¨rt meselesini kavrayışlarında kendi

içlerindeki ortaklıkları ve farklılıkları da bizlere sunuyor. Kitap

yeni yeni gelişmeye başlayan uç sağ çalışmaları alanına önemli

bir katkı yapmanın yanında, okurlarına uç sağın Ku¨rt meselesine

yaklaşımındaki “beka” kaygısının tarihsel izleğini sunuyor ve gu¨ncel

tartışmaları yeni bir çerçevede anlamlandırabilmeye yardımcı

oluyor.