Alışveriş Sepetim

HARRO İLE LİBERTAS BİR AŞK VE DİRENİŞ HİKAYESİ

Harro ile Libertas Bir Aşk ve Direniş Hikayesi

9789750531552

İletişim Yayınları

Norman Ohler

Ağustos 2021 - 376 Syf.

Etiket Fiyatı : 57.00 ₺

Stokta

“Elimden geleni yaptım, son ana kadar ve kendi fikrim ugˆruna o¨lu¨yorum, bir

bas¸kasının fikri ugˆruna, bir du¨s¸manın fikri ugˆruna degˆil. Biliyorum ki benim

fikrim, bizim fikrimiz kaza- nacak, ku¨c¸u¨k o¨ncu¨ olarak bizler du¨s¸sek bile. (...)

Alman halkı en beterinden esirgensin isterdik. Ku¨c¸u¨k grubumuz dimdik ve

cesurca mu¨cadele etti. O¨zgu¨rlu¨k ic¸in cehdettik ve korkak degˆildik. Hepinize

tes¸ekku¨r ediyorum! Son ana kadar kuvvetli olalım!”

Nazi iktidarına kars¸ı yu¨ru¨tu¨lmu¨s¸ bir direnis¸ mu¨cadelesi... Yasa dıs¸ı bildiri

dagˆıtarak, anti-fas¸ist mu¨ttefik gu¨c¸ler ic¸in istihbarat toplayarak, hayati

tehlikede olanlara yardım ederek rejime dire- nen, daha sonra “Kızıl Orkestra”

diye adlandırılacak bir grup... Son derece esnek, karmakarıs¸ık bir ilis¸ki agˆı:

Muhafazaka^rlar, milliyetc¸iler var, liberaller, sosyal demokratlar, komu¨nistler

var, belirli bir siyasi fikre bagˆlı olmayanlar var. Aristokratlar, akade- misyenler,

sanatc¸ılar, memurlar, subaylar, is¸c¸iler var. Yas¸lılar var, genc¸ler var. Kadınerkek,

yaklas¸ık yarı yarıya.

Direnis¸ agˆının merkezinde, ikisi de milliyetc¸i-muhafazaka^r aile ve

muhitlerden gelen tutkulu bir genc¸ adam ve tutkulu bir genc¸ kadın yer

alıyor: Kitaba adlarını veren Harro ile Libertas. Direnis¸ hika^ye- si, ikisinin as¸k

hika^yesiyle ic¸ ic¸e gec¸iyor.

Harro ile Libertas, bu trajik hika^yeyi, genis¸ bir doku¨mantasyona dayanarak,

roman gibi anlatıyor.