Alışveriş Sepetim

Bugünün Cadıları

9789750528620

İletişim Yayınları

Mona Chollet

Mayıs 2020 - 240 Syf.

Etiket Fiyatı : 35.50 ₺

Stokta

Yüzyıllar önce cadılıkla suçlanıp öldürülen kadınlara uygulanan muamele

bugün farklı biçimlerde, sistemleşmiş ve doğallaşmış halde devam ediyor. O

zamanlardan itibaren, önce şiddet yoluyla ve sonra ideal ev kadını modelinin

inşasıyla dayatılan model, kadınları doğurganlık üzerine temellenen rollere

hapsetti, çalışma yaşamından kopardı. Bu model, kadınların kimliklerini yok etti,

zayıflattı, özgürlüklerini ellerinden aldı. Kadınlar birbirleriyle rekabete sokuldu,

“ideal kadının” temsilcisi olmaya zorlandı. Bunlara başkaldıranlar en ağır

biçimde cezalandırıldılar; ya toplumdan dışlandılar ya da bir erkeğin elinde can

verdiler.

Bağımsızlığı ve kendini gerçekleştirmeyi; bekâr kalmak, çocuk sahibi olmak

veya olmamak gibi kararlarını özgürce dile getirebilmeyi; türlü biçimlerde süren

gençlik, güzellik dayatmasına karşı olgunluğun ve tecrübenin emaresi olarak

saçlarının beyazlamasını gururla izlemeyi seçen kadınlar işte bugünün cadıları...

Ataerkil düzen sadece “fıtratına” karşı gelen, sivrilen kadınları değil, bu sistemi

farkına dahi varmadan içselleştirmiş kadınları da hedef tahtasına koyuyor; hatta

belki onları daha fazla… Mona Chollet Bugünün Cadıları’nda cadılık yaftasını

sahipleniyor. Tüm bu hikâyeyi popüler kültürden ve günümüz dünyasından

verdiği örneklerle cüretkâr bir şekilde dillendirerek tabuları yerle bir ediyor,

feminist olsun olmasın tüm kadınlara sesleniyor:

“Cadıların fısıltılarının bizi yönlendirdiği yolu takip edip düşünce dünyamızı ve

hayal gücümüzü serbest bıraktığımızda büyük bir coşku bizi bekliyor olacak:

cesaretin, isyanın, hayatı olumlamanın, otoriteye kafa tutmanın

vereceği coşku.”