Alışveriş Sepetim

DEVLET FİKRİ SİYASET KURAMINA GİRİŞ

Devlet Fikri Siyaset Kuramına Giriş

9786057493460

Alessandro Passerin d'Entreves

Kasım 2021 - 288 Syf.

Etiket Fiyatı : 55.00 ₺

Stokta

Devleti devlet yapan veya devleti ayakta tutan nedir? Tıpkı hukukla ilgili “nedir” sorusunda olduğu gibi, devlet hakkındaki “nedir” sorusu da, en nihayetinde buyurgan bir “olmalıdır” sonucuna varmaktan uzak duramaz. “Devlet nedir?” sorusuna verilecek salt betimsel bir cevap, cevabı kabul edenlerce devletin nasıl olması gerektiğine dair bir talimat olarak anlaşılıp insanların devlete karşı tutumlarını belirleme kapasitesine sahiptir. Bunun sonucunda güce dayalı hayli gerçekçi hatta biraz da eleştirel bir açıklama, siyaset sahnesindeki ahlaksızlığı meşrulaştırmaya aday olabilir.

 

d’Entréves, devleti güçle açıklamanın panzehri olarak sunulan yasallık koşulunun da esasında güçten uzaklaşmadığını, hukukun ancak güçle var olabildiğini söyleyerek siyaset felsefesi tarihinin daha erken dönemlerinden ödünç aldığı meşruiyet düşüncesini modern dünyaya uyarlamaya çalışıyor. Yazara göre devlet fikri güç, yasallık ve meşruluğu birlikte içerir. Devleti bu üç nitelikten herhangi birini göz ardı ederek açıklamaya yönelen girişimler eksik kalmaya yazgılıdır. Kitap, meşruluğun yasallığa indirgendiği ve yasallığın güçle belirlendiği bir çağda iyiden iyiye yoksullaşan devlet fikrinin hakkını vermeye çalışıyor.


YAZAR HAKKINDA:
 

ALESSANDRO PASSERIN D’ENTRÉVES (1902-1985), Torino Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1922’de, Hegel’in hukuk felsefesi hakkındaki teziyle mezun oldu. Doktorasını, 1932’de, Ortaçağ siyaset düşüncesi hakkındaki teziyle Oxford Üniversitesinde tamamladı. Messina, Pavia ve Torino üniversitelerinde siyaset felsefesi dersleri verdi. II. Dünya Savaşı sırasında Aosta Vadisi’ndeki faşizm karşıtı direnişe katıldı. 1945-1956 yılları arasında Oxford’da İtalyan çalışmaları kürsüsünün başkanlığını yaptı. 1957’de bir dönem Harvard Üniversitesinde, 1960-1964 arasında Yale Üniversitesinde siyasi doktrinler tarihi ve hukuk felsefesi dersleri verdi. 1969’da Torino Üniversitesinde yeni kurulan siyaset bilimi fakültesine dekan olarak seçildi. 1967-71 döneminde Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR) başkanlığını yürüttü. 1972’de akademiden ayrıldıktan sonra güncel siyasi ve ahlaki meseleler üzerine köşe yazıları kaleme aldı. Ağırlıklı olarak devlet teorisi ve hukuk felsefesi alanında İtalyanca ve İngilizce kaleme alınmış çok sayıda eserin sahibidir. En tanınmış eserleri arasında, 1962 yılında İtalya’da La dottrina dello Stato: elementi di analisi e di interpretazione başlığıyla, 1967’de ise Oxford University Press tarafından The Notion of State: An Introduction to Political Philosophy başlığıyla yayımlanan Devlet Fikri ile 1951-2017 arasında farklı yayınevlerinden baskıları yapılmış Natural Law – An Introduction to Legal Philosophy (Doğal Hukuk – Hukuk Felsefesine Bir Giriş) bulunmaktadır.