Türklerin Öteki Tarihi (Genişletilmiş 2.Basım)

Ayşe Hür
Şubat 2018
308 syf
9789750407833
Stokta
25,00TL/Ad KDV Dahil
23,15TL+ %8KDV
Sipariş için giriş yapınız
Genişletilmiş 2. Basım

“Türk” kavramını “boy, kavim” anlamında ilk kullananlar Çinliler, İranlılar ve Bizanslılar; “etnik kategori” olarak ilk kullananlar da Avrupalılar. Aradan geçen bunca yıl sonunda “Türk” denilince ne anlaşılması gerektiği, “Türkler ” bir etnik grup mu, bir halk mı, bir millet/ulus mu tartışmaları hâlâ sürüyor.


Ayşe Hür, Türklerin Öteki Tarihi’nde Yenisey Yazıtları’ndan başlayıp yakın geçmişe uzanan bir süreçte “Türk” kavramının ortaya çıkışını, gelişimini, Türk kimliğine karşılık gayri-Türk kimliğinin oluşumunu ve bu süreçteki etkileşimleri irdeliyor. Yazar, bir yandan tarih boyunca kendilerine Türk demiş, ya da başkaları (öteki) tarafından “Türk” diye adlandırılmış toplulukları ele alırken bir yandan da “Türk”, “Türkler”, “Türklük” gibi kavramların tarih içinde izini sürecek ipuçları veriyor.


Ayşe Hür bu kitapta şu sorulara cevap arıyor: Türk adını ilk kimler telaffuz etti? Türkler Mu Kıtası’ndan mı geldiler? Türkler ilk yazılı eserlerini ne zaman verdiler? Türkler yerleşik hayata ne zaman geçti? Türkler kaç devlet kurdu, kaç devlet yıktı? Türkler ne zaman ve nasıl Müslüman oldu? Cengiz Han ve Moğollar Türklerin nesi olur? 1071’de Türkler Anadolu’nun kapısını mı açtı, kapının arkasında kimler vardı? Dünyanın bütün dilleri Türkçeden mi doğdu? Kızıl Elma nedir ve nerededir? Turancılık Türk icadı mıdır yoksa Macar icadı mı? Türkiye Cumhuriyeti yerine Anadolu Cumhuriyeti denseydi ne olurdu? Türkçülükten ırkçılığa nasıl geçildi? Nihal Atsız-Reha Oğuz Türkkan neyi savunuyordu? Turancılar Davası'nda neler oldu? Türk-İslam Sentezi neyi temsil ediyor? Bulgaristan, Kıbrıs, Irak, Suriye, Doğu Türkistan, Dağlık Karabağ ve Kırım’daki “soydaşlar” neler yaşadı, Türkiye onlar için neler yaptı, neler yapmadı?


       İçindekiler • Giriş  

 • Tarihi Aydınlatan “Bengitaş”lar   

 • Göktürklerde Şehircilik: “Temur Kazuğa Kurulan Balıklar”   

 • Türkler Kaç Devlet Kurmuştur?  

 • Türkler Nasıl Müslüman Oldu?   

 • Moğollar, Cengiz Han ve Ardılları          

 • Kubilay’ın Elçisi Rabban Şauma’nın Avrupa Seferi  

 • 1071 Malazgirt Savaşı      

 • Göktürkçe, Lisan-ı Türkî, Lisân-ı Osmânî ve Türkçe   

 • Bir Macar İcadı: Turancılık

 • Türk Milliyetçiliğinin Amiral Gemisi: İttihat ve Terakki Cemiyeti       

 • “Barbar” Türk’ten “Müslüman” Türk’e Yolculuk           

 • Güneş Dil Teorisi   

 • Türkiye Yerine “Anadolu Cumhuriyeti” Olsaydı?        

 • Doğu Türkistan Ne Yana Düşer?          

 • Hem Yakın, Hem Uzak: Bulgaristan Türkleri   

 • Stalin, Naziler ve Kırım Tatarları 

 • Ya Taksim Ya Ölüm Davası: Kıbrıs        

 • Dağlık Karabağ Sorunu ve Hocalı Katliamı     

 • Suriye ve Irak Türkmenleri