Praksis Sayı 40: 2000'ler Türkiyesi'nde Devlet, Şiddet, Zor

Mart 2016
246 syf
9771302861840
Stokta
15,00TL/Ad KDV Dahil
14,85TL+ %1KDV
Sipariş için giriş yapınız
Türkiye kapitalizmi, zor ve şiddetin farklı biçimlerinin toplumsal ilişkiler içindeki düzenleyici rolünün yeniden tanımladığı kritik bir siyasi dönemeçten geçiyor.
Hâkim söylemlere karşı kapitalist devletin zor aygıtlarını tarihsel maddeci bir perspektifle bütünlüklü olarak ele almaya ihtiyaç duymaktayız. Örneğin, Türkiye toplumsal formasyonunda ordu ve polis başta olmak üzere farklı zor aygıtlarının hangi süreçlerle dönüşümlere uğradığı ya da bu dönüşümlerde sınıflar mücadelesinin hangi dolayımlarla içerildiği gibi bir dizi soru, kapsamlı tarihsel ve kuramsal analizler temelinde çözümlenmeyi beklemektedir.

Türkiye kapitalizmi, zor ve şiddetin farklı biçimlerinin toplumsal ilişkiler içindeki düzenleyici rolünün yeniden tanımladığı kritik bir siyasi dönemeçten geçiyor. Bu, her şeyin çok hızlı değiştiği, pek çok tarihsel olasılığın bir görünüp bir yok olduğu, travmatik olaylarla dolu bir süreç. Bu sayıyı hazırlamaya karar verdiğimizde, aklımızda, Gezi İsyanında karşımıza çıkan paramiliterleşmiş polis şiddetinin hangi dinamik ve süreçlerle örgütlendiği meselesini tarihsel maddeci bir çözümlemeye tabi tutmak vardı. Temel politik kaygımız değişmese de, aradan geçen süre içinde Gezi polisinin üzerinden çok su aktı. Zira Türkiyede polis şiddetinin içinde konumlandığı zor yapılanması ve siyaset pratikleri, Diyarbakır, Suruç ve Ankara katliamlarıyla ve devletin 7 Hazirandan sonra bölgede Cizre, Dargeçit, Lice, Nusaybin, Silopi ve Surda başlattığı şehir savaşlarıyla köklü bir biçimde değişti.


Bu Sayıda


 • EleştirelGüvenlikÇalışmalarınınMarksistEleştirisineKatkı:Devlet,ZorveSınıfMücadelesiBağlamın “Güvenliği”YenidenDüşünmek PınarBedirhanoğlu,ÇağlarDölekveFundaHülagü

 • OlağanüstülükYok:OtoriterDevletçilik.Agamben,Poulantzasveİç GüvenlikChristosBoukalas,İngilizce’dençeviren:AnılAygen

 • FaşistİdeolojininMateryalist Örüntüleri:Sınıf,SermayeveSavaşUtkuÖzmakasveKansuYıldırım

 • BirSiyasalİdareTekniğiOlarakGüvenlikve AKPDönemindeUlusalGüvenlikDevleti ÖzlemKaygusuz

 • “GüvenlikDevleti”,Gözetim-PolislikAğlarıve 2000’liYıllardaTürkiye’deÜniversiteKampüslerineYansımaları:KürtÖzgürlükHareketiÖzelindeBirDeğerlendirmeBirizBerksoy

 • 2000’lerTürkiyesi’ndeKürtCoğrafyasındakiPolisŞiddetininKökenleri:SekülerEvrenselinYitimi/ FundaHülagü

 • Türkiye’deResmiİdeolojiEleştirisininSorunları/CangülÖrnek

 • Tartışma

 • SuruçKatliamıSonrasındaDevletveGüvenlik:BirbelgeninanlattıklarıSinanYıldırmaz

 • ÜniversitelerdeGüvencesizlikve Esneklik: Ne İşOlsaYaparımAbi!Praksis

 • Mark NeocleousKülliyatıÜzerine İçerdenBirEleştiriPınarBedirhanoğlu

 • KitapTanıtımı

 • KüreselGüvenlikKompleksi:UluslararasıSiyasetveGüvenlik AhmetAkkaya

 • Sınıf, Kültür ve Bilinç Türkiye’de İşçi Sınıfı Kültürü, Sınıf Bilinci ve Gündelik Hayat Onur Türkölmez