Gayri Müslimlerin Öteki Tarihi

Ayşe Hür
Kasım 2016
480 syf
9789750407482
Stokta
36,00TL/Ad KDV Dahil
33,33TL+ %8KDV
Sipariş için giriş yapınız
Ayşe Hür, Gayri Müslimlerin Öteki Tarihi ’nde gerek Osmanlı İmparatorluğu gerekse Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşamış azınlıkların toplumdaki konumlarının süreç içerisindeki değişimini irdeliyor.

Geçmiş temel olarak iki nedenle hatırlanır: Birincisi geçmişin çizgisinden ayrılmamak için, ikincisi ayrılmak için. Birinci durumda geçmişi, bugünkü ihtiyaçlar doğrultusunda “yeniden kurma” çabası ağırlık kazanır. Geçmişin gurur verici yönleri öne çıkarılırken, kötü yanları gözden kaçırılmaya çalışılır. Özellikle yeni bir başlangıç yapma iddiasında olan toplumlar “geçmişe kalın bir çizgi çekme” ve “bir sıfır noktası” tespit ederek geleceğe yönelme politikalarını yaşama geçirirken çeşitli “bastırma” stratejileri kullanırlar.


Ayşe Hür, Gayri Müslimlerin Öteki Tarihi ’nde gerek Osmanlı İmparatorluğu gerekse Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşamış azınlıkların toplumdaki konumlarının süreç içerisindeki değişimini irdeliyor. Müslüman Türk kavramının karşısına yerleştirilen gayri-Türk tebaanın süreç içerisinde tabi tutulduğu zorunlu göçler, “soykırımlar” ve bütün bunlar olurken yöneticilerin ve halkın tutumu bir “geçmişle hesaplaşma” halinde karşımıza çıkıyor.


İçindekiler


Giriş


Osmanlı Devleti’nin Gayri Müslim Tebaasının Kökenleri


Trabzon’un Fethi ve Müslümanlaştırılması


Dona Gracia Mendes ve Jozef Nasi’nin Uzun Yolculuğu


Pontus Rumları


Karamanlılar ve Papa Eftim’in Cemaatsiz Kilisesi


Osmanlı Ülkesinde Misyonerlik Faaliyetleri


Hem Doğulu, Hem Batılı: Levantenler


Osmanlı Mali Tarihinde Ermeni Paşalar


Hay-Ho(u)Ro(u)mlar Kimdir?


Melek Tavus’un Halkı Ezidiler


Mezopotamya’nın Kadim Halkı: Süryaniler


1914 Ege Rumlarının Kaçırtılması


Ermeni Meselesi’nin Doğuşu


1896 Osmanlı Bankası Baskını


Zeytun Niye İsyankardı?


1909 Adana İğtişaşı


Nisan 1915’te Van’da Neler Oldu?


24 Nisan 1915’te Ne Oldu?


İstanbul ve İzmir’in Adsız Sürgünleri


1915’e Dair Müslüman / Türklerin Tanıklıkları


1915’te İyiler ve Kötüler


1915’in Yetimleri


Mütareke Sonrası İstanbul Yargılamaları


Ermeni Mallarını Kimler Aldı?


Resmi Tarihin Yazmadığı 1916 Ankara Yangını


1922’de Güzel İzmir’i Kim Yaptı?


Dağdaki Efes, Kirkidje, Kırkıca, Çirkince, Şirince


Askerlik Karşıtı Malakanlar


Yeni Bir Başlangıç Ümidi: Ermeni Teali Cemiyeti


Mustafa Kemal’in Ermeni Meselesi’ne Dair Tutumu


Bursa’da Bir Tenassur Olayı


Türklüğü Tahkir ve Tezyif Davaları


Musa Dağ’da 40 Gün Krizi


1934 Trakya Olayları


TBMM’de Gayri Müslimler


Parita, Salvador ve Struma Faciaları


Türk Schindlerleri Efsanesi


1942 Varlık Vergisi Kanunu


6-7 Eylül 1955 Yağması


Fener Rum Patrikhanesi


Soğuk Savaş Sonrası Ermeni Meselesi


Bir Zamanlar Asala


1915’e Ad Ver(Eme)Mek: Medz Yeghern, Mukatele, Soykırım