Birikim Sayı 347 (Mart 2018)

Mart 2018
152 syf
9771300833476
Stokta
10,00TL/Ad KDV Dahil
9,90TL+ %1KDV
Sipariş için giriş yapınız
Hegemonya, kültürel iktidar: İnşa, ihya...
Geçen ayın birikimi

3 ÖMER LAÇİNER

Çağrı

Hegemonya, kültürel iktidar: İnşa, ihya...

6 AKSU AKÇAOĞLU

Kültürün iktidarla düğümlenişi ve Türkiye’deki manzara

13 AYŞE ÇAVDAR

Köse İmam, Hocazade’yi kovdu: Asım’a ne olacak?

23 EMEK YILDIRIM - POLAT S. ALPMAN

Çürüyen eski ve bir türlü ortaya çıkamayan yeni arasında Kemalizm, sol ve Türk sağı

34 ESAT ARSLAN

İslâm’ın 21. asırdaki hegemonya krizi

44 MUSTAFA ZENGİN

AKP siyasal iktidarının kültürel politikaları ve Kürtler “Kulturkampf”

54 TANIL BORA

Kültürel iktidar tartışmaları: Kültürle kahretmek

64 FUNDA GENÇOĞLU

Üzerimizdeki kara bulut: Anti-entelektüalizmy

a da cehaletperverlik

72 EMRE TANSU KETEN

“Yabancı, elit, cahil”

Kültür sanat politikası

78 PELİN BAŞARAN - ASENA GÜNAL

Kültür sanat alanı daralırken

87 ZÜLAL FAZLIOĞLU-AKIN

AKP, kültürel iktidar, tiyatrolar

“Performans”

96 SEVİM BURULDAY

Kültürel iktidar arayışı ve kamusal alandaki temsiller: Camiler

104 ZEYNEP SEVER

Mekân-hafıza ilişkisi bağlamında 15 Temmuz imajları

112 FIRAT YÜCEL

Şabanların İvedikleştirilmesi - siyasetin kültürelleştirilmesi

125 SEVİLAY ÇELENK

Kendi dizi’mizin dibinde: Yerli diziler ve kültürel iktidar mücadelesi

OHAL

135 DİDAR ERDEM - EZGİ DUMAN

Tek tip elbise: Yargısız infaz ve “ruhsal acı”

144 SEMA ASLAN

Mahkeme çizerleriyle söyleşi: “Mahkeme çizerliğini mahkeme salonlarında öğrendik!”