Azerbaycan Cumhuriyeti (1918-1920) Osmanlı Arşiv Belgeleri

Qiyas Sükürov, Vasif Qafarov (Haz.)
Mart 2018
728 syf
9786053012658
Dağ.Tar.-
42,00TL/Ad KDV Dahil
38,89TL+ %8KDV
Sipariş için giriş yapınız
(1918-1920)
Osmanlı Arşiv Belgeleri
 Birinci Dünya Savaşı`nın son döneminde meydana gelen ihtilaller ile Çarlık düzeninin çöküşe geçmesi üzerine, Rusya esaretinde bulunan milletlere millî istiklâl şansı doğdu. Böylesine kritik dönemde bağımsız bir devlet, Şark`ın ilk cumhuriyeti olarak dünya siyasetine katılan Azerbaycan Cumhuriyeti, kısa sürede kurumsal yapı ve askerî teşkilatını ikmal etti, iç ve dış politikalarda önemli adımlar attı. Tüm bunların gerçekleşebilmesi için ise kardes Türkiye'nin siyaset geleneği, devletçilik tecrübesi ve askerî desteğinden yararlanıldı. Dolayısıyla Azerbaycan tarihinin yüz sene öncesini mercek altına alan çagdas arastırmacı için Türk arşivlerinin özel önemi ve yeri vardır. Basbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yapılan arastırmalar neticesinde tespit edilen belgeler, elinizdeki kitabın ana metnini olusturmaktadır. Alanında uzman bilim adamları tarafından titizlikle nesre hazırlanan ve analitik tasnife tabi tutulan bu belgelerde, çağdaş Azerbaycan’ın yüz sene öncesi tarihi ve çevre ülkelerle ilişkileri hususunda çok sayıda problemli meseleye ışık tutan birinci elden bilgi ve kayıtlar mevcuttur. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü anısına yayımlanan bu eser, hem alan araştırmacıları hem de tarihe meraklı çağdaş okurlar açısından başvurulması gereken ana kaynak niteliği taşımaktadır.